Stille inn Compressed Music Enhancer

Velger om Compressed Music Enhancer skal brukes. Du kan også bruke ENHANCER på fjernkontrollen for å aktivere/deaktivere Compressed Music Enhancer.

Option-meny

DSP/Surround” > “Enhancer

Innstillinger

Off

Deaktiverer Compressed Music Enhancer.

On

Aktiverer Compressed Music Enhancer.

MERK
  • Denne innstillingen brukes separat for hver enkelt inngangskilde.