Indstilling af Compressed Music Enhancer

Vælger, om der skal anvendes Compressed Music Enhancer. Du kan også bruge ENHANCER på fjernbetjeningen til at aktivere/deaktivere Compressed Music Enhancer.

Funktionsmenu

"DSP/Surround" > "Enhancer"

Indstillinger

Off

Deaktiverer Compressed Music Enhancer.

On

Aktiverer Compressed Music Enhancer.

BEMÆRK
  • Denne indstilling vælges separat for hver enkelt inputkilde.