Inställning av Compressed Music Enhancer

Väljer om Compressed Music Enhancer ska användas eller inte. Det går också att använda ENHANCER på fjärrkontrollen för aktivera/inaktivera Compressed Music Enhancer.

Option-meny

DSP/Surround” > ”Enhancer

Inställningar

Off

Inaktiverar Compressed Music Enhancer.

On

Aktiverar Compressed Music Enhancer.

OBS!
  • Den här inställningen gäller separat för varje ingångskälla.