Stille inn bruk av Virtual CINEMA FRONT

Velg om du skal bruke Virtual CINEMA FRONT.

Setup-menyen

Speaker” > “Configuration” > “Virtual CINEMA FRONT

Innstillinger

Off

Deaktiverer Virtual CINEMA FRONT.

On

Aktiverer Virtual CINEMA FRONT.

MERK
  • Innstillingene er ikke tilgjengelige når “Surround” i “Setup”-menyen er satt til “None”.