Indstilling af brug af Virtual CINEMA FRONT

Vælger, om du vil bruge Virtual CINEMA FRONT.

Opsætningsmenu

"Speaker" > "Configuration" > "Virtual CINEMA FRONT"

Indstillinger

Off

Deaktiverer Virtual CINEMA FRONT.

On

Aktiverer Virtual CINEMA FRONT.

BEMÆRK
  • Denne indstilling er ikke til rådighed, når "Surround" i menuen "Setup" er indstillet til "None".