Stille inn bruk av Nettverk Standby-funksjonen

Velger om apparatet kan slås på fra en annen nettverksenhet.

Setup-menyen

Network” > “Network Standby

Innstillinger

Off

Deaktiverer nettverk standby-funksjonen.

On

Aktiverer nettverk standby-funksjonen.

Apparatet bruker mer strøm enn når “Off” er valgt.

Auto

Aktiverer nettverk standby-funksjonen.

Hvis “Network Connection” er satt til “Wired”, settes apparatet i strømsparemodus når nettverkskabelen er koblet fra og strømforbruket er dempet.

MERK
  • Hvis du stiller “Network Standby” til “Off”, vil “Bluetooth Standby” bli deaktivert.
  • I strømsparemodus er det ikke mulig å slå av apparatet fra andre nettverksenheter når nettverkskabelen kobles til igjen. Skru på apparatet manuelt.

Ved hjelp av en avansert energisparedesign aktiverer dette produktet lavt effektforbruk helt nede i 1,8 watt når det er i Nettverk Standby-modus.