Indstilling af brug af netværksstandbyfunktionen

Vælger, om enheden kan tændes fra andre netværksenheder.

Opsætningsmenu

"Network" > "Network Standby"

Indstillinger

Off

Deaktiverer standbyfunktionen for netværk.

On

Aktiverer standbyfunktionen for netværk.

Enheden bruger mere strøm end når "Off" er valgt.

Auto

Aktiverer standbyfunktionen for netværk.

Hvis "Network Connection" er sat til "Wired", er enheden indstillet til strømbesparende tilstand, når netværkskablet er afbrudt, og strømforbruget er begrænset.

BEMÆRK
  • Hvis du sætter "Network Standby" til "Off", bliver "Bluetooth Standby" deaktiveret
  • I den strømbesparende tilstand kan enheden ikke tændes fra andre netværksenheder, når netværkskablet tilsluttes igen. Tænd for enheden manuelt.

Med et avanceret energibesparende design opnår dette produkt et lavt strømforbrug på højst 1,8 watt, når det er i netværksstandbytilstand.