Konfigurere shuffle-innstillingen

Konfigurer shuffle-innstillingen for avspilling.

Option-meny

Shuffle” > “Shuffle

Innstillinger

Off

Slå av shuffle-funksjonen.

On

Spiller av sanger i gjeldende album (mappe) i tilfeldig rekkefølge.

MERK
  • Denne innstillingen er kun tilgjengelig når “USB” eller “SERVER” er valgt som inngangskilde.