Indstilling af blandingsindstillingen

Konfigurerer indstillingerne for afspilning i vilkårlig rækkefølge.

Funktionsmenu

"Shuffle" > "Shuffle"

Indstillinger

Off

Deaktiverer bland-funktionen.

On

Afspiller sange i det aktuelle album (mappe) i tilfældig rækkefølge.

BEMÆRK
  • Denne indstilling er kun tilgængelig når "USB" eller "SERVER" vælges som indgangskilde.