Konfigurerar inställningen för slumpvis uppspelning

Konfigurerar inställningen för slumpvis uppspelning.

Option-meny

Shuffle” > ”Shuffle

Inställningar

Off

Slår av funktionen för slumpvis uppspelning.

On

Spelar upp låtarna på det aktuella albumet (mappen) i slumpvis ordning.

OBS!
  • Inställningen är endast tillgänglig när ”USB” eller ”SERVER” är vald som ingångskälla.