Oppnå høyere kvalitet på avspilling (Pure Direct)

Apparatet kan gi deg høyere kvalitet på avspilling med redusert støy. Forskjellige behandlingsmoduser og visse kretser (som f.eks. frontdisplayet) ut over den grunnleggende avspillingsfunksjonen blir koblet ut.

Hver gang du trykker på PURE DIRECT, aktiveres eller deaktiveres modus for direkte avspilling. Når Pure Direct er aktivert, lyser “PURE DIRECT” på frontdisplayet.

MERK
  • Når Pure Direct er aktivert er følgende funksjoner ikke tilgjengelig.
  • Valg av lydprogrammer
  • Bruke Zone-funksjonen
  • Betjening av skjermmenyene “Setup” og “Option
  • Vise informasjon på frontdisplayet (når det ikke er i bruk)