Njuta av högkvalitativ uppspelning (Pure Direct)

Enheten gör att du kan njuta av högkvalitativ uppspelning med minskat brus. Olika bearbetningslägen och vissa kretsar (så som frontpanelens display) förutom de grundläggande uppspelningsfunktionerna är avbrutna.

Varje gång du trycker på PURE DIRECT aktiverar/inaktiverar du läget för direktuppspelning. När Pure Direct är aktiverad, tänds ”PURE DIRECT” på frontpanelen.

OBS!
  • När Pure Direct är aktiverat är följande funktioner inte tillgängliga.
  • Val av ljudprogram
  • Använda zon-funktionen
  • Användning av bildskärmsmenyerna ”Setup” och ”Option
  • Visning av information på frontpanelens display (när den inte används)