Nyd afspilning i højere kvalitet (Pure Direct)

Enheden giver dig mulighed for at nyde afspilning i højere kvalitet med reduceret støj. Forskellige behandlingstilstande og visse andre kredsløb (som fx frontdisplayet) end den grundlæggende afspilningsfunktion suspenderes.

Hver gang du trykker på PURE DIRECT, bliver den direkte afspilningstilstand aktiveret eller deaktiveret. Når Pure Direct er aktiveret, lyser "PURE DIRECT" i frontdisplayet.

BEMÆRK
  • Når Pure Direct er aktiveret, er følgende funktioner ikke tilgængelige.
  • Valg af lydprogrammer
  • Brug af zonefunktionen
  • Betjening af on-screen menuerne "Setup" og "Option"
  • Visning af oplysninger på frontdisplayet (når det ikke er i brug)