Justere høye og lave frekvensnivåer automatisk i samsvar med volumet

Velger om høye og lave frekvensnivåer skal justeres automatisk i samsvar med volumet Hvis denne funksjonen settes til “On”, kan du nyte naturlige lyder også ved lavt volum. YPAO Volume fungerer effektivt etter YPAO-målingen.

Option-meny

YPAO Volume” > “YPAO Volume

Innstillinger

Off

Deaktiverer YPAO Volume.

On

Aktiverer YPAO Volume.

MERK
  • Vi anbefaler å aktivere både "YPAO Volume" og "Adaptive DRC" når du spiller med lavt volum eller sent om kvelden.
  • YPAO Volume” stilles automatisk inn til “On” etter YPAO-målingen.