Justere dynamisk område automatisk

Velger om dynamisk området skal justeres (fra maksimum til minimum) automatisk i forhold til volumet. Hvis denne funksjonen er satt til “On”, fungerer det godt for avspilling på lavt volum sent på kvelden.

Option-meny

YPAO Volume” > “Adaptive DRC

Innstillinger

Off

Justerer ikke dynamisk område automatisk.

On

Justerer automatisk det dynamiske området.

MERK
  • Vi anbefaler å aktivere både "YPAO Volume" og "Adaptive DRC" når du spiller med lavt volum eller sent om kvelden.