Justering af høj- og lavfrekvensniveauerne automatisk i henhold til lydstyrken

Vælger, om de høje og lave frekvensniveauer automatisk skal justeres til lydstyrken. Hvis denne funktion er indstillet til "On", kan du nyde naturlige lyde, selv ved lav lydstyrke. YPAO Volumen fungerer effektivt efter YPAO måling.

Funktionsmenu

"YPAO Volume" > "YPAO Volume"

Indstillinger

Off

Deaktiverer YPAO-lydstyrken.

On

Aktiverer YPAO-lydstyrken.

BEMÆRK
  • Vi anbefaler, at både "YPAO Volume" og "Adaptive DRC" er aktiveret når du lytter med lavere lydstyrke eller om natten.
  • "YPAO Volume" indstilles automatisk til "On" efter YPAO-målingen.