Pleie av frontpanelet

Du pleier frontpanelet som følger.

  • Tørk av frontpanel med en myk og tørr klut. Du må ikke skrubbe.
  • Manglende overholdelse av dette kan føre til skade på overflaten.
  • Før du rengjører frontpanelet, sørg for å slå av strømmen (standby) til enheten.
  • I standbymodus holder du nede SELECT/ENTER for å deaktivere berøringsbetjening slik at du kan hindre at apparatet slås på ved et uhell.