Vedligehold frontpanelet

Måden, du vedligeholder frontpanelet på, er som følger.

  • Tør frontpanelet af med en tør blød klud. Tør ikke overfladen hårdt af.
  • Hvis du ikke overholder dette, kan det medføre beskadigelse af overfladen.
  • Inden du rengør frontpanelet, skal du sørge for at slå strømmen på enheden fra (standby).
  • I standbytilstand skal du holde ned på SELECT/ENTER for at deaktivere berøringspanelbetjeningen, så du kan forhindre enheden i tænde utilsigtet.