Skötsel av frontpanelen

Skötseln av frontpanelen är som följer.

  • Torka av frontpanelen med en mjuk torr trasa. Torka inte ytan hårt.
  • Om detta inte följs kan det skada ytan.
  • Innan du påbörjar rengöring av frontpanelen, se till att slå av (standby) strömmen till enheten.
  • I standby-läge, håll ner SELECT/ENTER för att inaktivera touchpanelfunktioner så att du kan förhindra att enheten slås på oaktsamt.