Instellen van de tijd voor de slaaptimer

Het toestel schakelt over naar uit (stand-by) wanneer de ingestelde tijd verstreken is. Druk herhaaldelijk op SLEEP om de tijd voor de slaaptimer in te stellen (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off). Wanneer de slaaptimer is ingeschakeld, zal de indicator voor de slaaptimer oplichten op het display op het voorpaneel.