Indstilling af tilstanden for modtagelse (stereo/mono) for FM-radio

Du kan indstille tilstanden for modtagelse (stereo/mono) for FM-radio. Når modtagelse af en FM-radio er ustabil, kan det muligvis hjælpe at skifte til monomodtagelse.

Option-menu

"FM Mode"

Indstillingsværdi

Stereo

Modtager FM-radio i stereo.

Mono

Modtager FM-radio i mono.