Stille inn mottaksmodusen (stereo/mono) for FM-radio

Du kan stille inn mottaksmodusen (stereo/mono) for FM-radio. Hvis mottak av en FM-radiostasjon er ustabil, kan det hjelpe å bytte til monomottak.

Option-menyen

FM Mode

Innstillingsverdi

Stereo

Mottar FM-radio i stereo.

Mono

Mottar FM-radio i mono.