Verkon määritys

Verkkoon yhdistämismenetelmän (langallinen/langaton) asetus

Tämä asettaaa tämän laitteen verkkoon yhdistämismenetelmän.

Setup-valikko

Network” > ”Connection

Asetusarvo

Wired

Yhdistää verkkokaapelin välityksellä.

Wireless (Wi-Fi)

Yhdistää Wi-Fi:n välityksellä.

Verkkotietojen tarkastus

Näyttää tämän laitteen verkkotiedot.

Setup-valikko

Network” > ”Network Info

New Firmware

Laiteohjelmiston päivitys saatavilla tai ei

Status

Verkkoliitinkytkentöjen tila

MusicCastNetwork

MusicCast Network-valmistelujen tila

MAC Address

Tämän tuotteen MAC-osoite (MAC-osoite eroaa riippuen siitä, onko verkkoliitäntä langallinen vai langaton)

SSID

Tukiasema, johon tämä laite on yhdistetty (näkyy vain Wi-Fi-yhteyksille)

IP Address

Tämän tuotteen IP-osoite

Subnet Mask

Aliverkon peite

Default Gateway

Oletusyhdyskäytävän IP-osoite

DNS Server (P)

Ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite

DNS Server (S)

Toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite

Verkkotietojen automaattinen määritys (DHCP-toiminto)

Tämä toiminto määrittää automaattisesti tämän laitteen verkkotiedot (IP-osoite, aliverkon maski, oletusyhdyskäytävä jne.) käyttämällä DHPC-palvelinta.

Setup-valikko

Network” > ”IP Address” > ”DHCP

Asetusarvo

Off

DHCP-palvelinta ei käytetä.

Määrittää verkkotiedot manuaalisesti.

On

DHCP-palvelinta käytetään.

Määrittää verkkotiedot automaattisesti.

Verkkotietojen määritys manuaalisesti

Tämä selittää, miten tämän laitteen verkkotiedot määritetään (IP-osoite, aliverkon maski, oletusyhdyskäytävä jne.) manuaalisesti.

Setup-valikko

Network” > ”IP Address

 1. Valitse ”Off” kohteeseen ”DHCP”.
 1. Valitse kohde, jonka haluat asettaa, kohdistinpainikkeilla (q/w).
 1. Käytä kohdistinpainikkeita (e/r) siirtämään kohdistimen sijaintia ja kohdistinpainikkeita (q/w) asettamaan verkkotiedot.
 1. Paina ENTER-painiketta.
 1. Jos haluat asettaa eri kohteen, toista vaiheet 2 - 4.
 1. Paina SETUP-painiketta.
 • Nyt määritys on tehty.

Toimintojen määritys digitaaliselta mediaohjaimelta

Tämä määrittää, voiko tätä laitetta hallita digitaaliselta mediaohjaimelta (DMC). Kun se on käytössä, tämän laitteen toistoa voidaan hallita DMC:ltä samassa verkossa kuin laite.

Setup-valikko

Network” > ”DMC Control

Asetusarvo

Disable

Ottaa hallinnan DMC:ltä pois käytöstä.

Enable

Ottaa hallinnan DMC:ltä käyttöön.

Verkkovalmiustilan määritys

Tämä asettaa, voidaanko tämän laitteen virta kytkeä PÄÄLLE verkkolaitteesta.

Setup-valikko

Network” > ”Network Standby

Asetusarvo

Off

Ottaa verkkovalmiustilan pois käytöstä.

On

Ottaa verkkovalmiustilan käyttöön.

Tämä kuluttaa enemmän energiaa kuin kun se on tilassa ”Off”.

Auto

Ottaa verkkovalmiustilan käyttöön.

Tuote menee virransäästötilaan energian säästämiseksi, kun verkko on valmiustilassa, ”Bluetooth Standby” on ”Off”-tilassa ja verkko on katkaistu tietyksi ajanjaksoksi.

HUOM!
 • Jos ”Network Standby” on asetettu tilaan ”Off”, ”Bluetooth Standby”-asetus on pois käytöstä.
 • Kun se on virransäästötilassa, tätä laitetta ei voida kytkeä PÄÄLLE verkkolaitteesta, vaikka se on yhdistetty verkkokaapelin välityksellä. Kytke tämän laitteen virta PÄÄLLE manuaalisesti.

Tämän laitteen verkkonimen asetus

Voit vaihtaa tämän laitteen verkkonimen, joka näkyy verkossa.

Setup-valikko

Network” > ”Network Name

 1. Paina ENTER-painiketta.
 1. Käytä kohdistinpainikkeita (e/r) siirtämään kohdistimen sijaintia ja kohdistinpainikkeita (q/w) muokkaamaan nimeä.
 • Painamalla MEMORY-painiketta poista kohdistimen vasemmanpuoleinen merkki. Painamalla PRESET-painiketta syötä uusi merkki yhtä merkkiä ennen kohdistimen vasemmanpuoleista merkkiä.
 1. Paina ENTER-painiketta.
 1. Paina SETUP-painiketta.
 • Nyt määritys on tehty.

Laiteohjelmiston (firmware) päivitys

Laiteohjelmisto päivitetään lisäämään tämän laitteen toimivuutta ja/tai ratkaisemaan ongelmia.

Viimeisin laitelmisto on saatavissa verkon kautta. Katso lisätietoja Yamahan verkkosivulta.

Setup-valikko

Network” > ”Network Update

Vaihtoehdot

Perform Update

Päivitä tämän laiteohjelmisto verkon kautta.

Tämä kohde näytetään vain, kun uusi laiteohjelmisto on saatavilla.

Firmware Version

Näyttää laiteohjelmiston version.

System ID

Näyttää tämän laitteen yksittäisen System ID:n.

HUOM!
 • Kun on päivitysilmoitus uusimmasta laiteohjelmistosta, paina ENTER-painiketta laiteohjelmiston päivittämiseksi.
 • Älä tee muita toimenpiteitä kuin tämän, kun päivität laiteohjelmistoa. Ennen päivityksen suorittamista tarkasta tiedot, jotka tarjotaan laiteohjelmiston mukana.

Virran yhteenkytkennän määritys MusicCast-yhteensopivien laitteiden ja tämän laitteen välillä

Tämä toiminto mahdollistaa sen, asetetaanko MusicCast-yhteensopivat laitteet (orja) kytkeytymään PÄÄLLE samanaikaisesti tämän laitteen (isäntä) kanssa, kun se kytketään PÄÄLLE.

Setup-valikko

Network” > ”MCLink Pow Intlck

Asetusarvo

Off

Ei linkitä tämän laitteen virtaa ja MusicCast-yhteensopivien laitteiden virtaa.

On

Linkittää tämän laitteen virran ja MusicCast-yhteensopivien laitteiden virran.