Konfigurerar ett nätverk

Ställa in metoden för anslutning (trådbunden/trådlös) till ett nätverk

Detta ställer in metoden för att anslutna denna produkt till ett nätverk.

Setup-meny

Network” > ”Connection

Inställningsvärde

Wired

Ansluta via en nätverkskabel.

Wireless (Wi-Fi)

Ansluts via Wi-Fi.

Kontrollera nätverksinformation

Visar nätverksinformation för den här produkten.

Setup-meny

Network” > ”Network Info

New Firmware

Uppdatering av firmware tillgänglig eller inte

Status

Status för nätverksjackanslutningar

MusicCastNetwork

Status för förberedelser av MusicCast-nätverk

MAC Address

MAC-adress för den här produkten (MAC-adressen är olika beroende på om anslutningen till nätverket är trådbunden eller trådlös)

SSID

Åtkomstpunkt som produkten är ansluten till (visas endast för Wi-Fi-anslutningar)

IP Address

IP-adress för den här produkten

Subnet Mask

Nätmask

Default Gateway

IP-adress till aktuell standard-gateway

DNS Server (P)

IP-adress till primära DNS-server

DNS Server (S)

IP-adress till sekundär DNS-server

Automatisk konfiguration av nätverksinformation (DHCP-funktion)

Den här funktionen konfigurerar automatiskt nätverksinformationen (IP-adress, subnätmask, standard-gateway etc.) för den här produkten med hjälp av en DHCP-server.

Setup-meny

Network” > ”IP Address” > ”DHCP

Inställningsvärde

Off

DHCP-servern används inte.

Konfigurerar nätverksinformationen manuellt.

On

DHCP-servern används.

Konfigurerar nätverksinformationen automatiskt.

Konfigurera nätverksinformation manuellt

Det här förklarar hur man konfigurerar nätverksinformationen (IP-adress, subnätmask, standard-gateway etc.) för den här produkten manuellt.

Setup-meny

Network” > ”IP Address

 1. Välj ”Off” i stället för ”DHCP”.
 1. Välj den post som du vill ställa in med markörknapparna (q/w).
 1. Använd markörknapparna (e/r) för att flytta markörpositionen och markörknapparna (q/w) för att ställa in nätverksinformationen.
 1. Tryck på ENTER-knappen.
 1. För att ställa in en annan post, upprepa steg 2 till 4.
 1. Tryck på SETUP-knappen.
 • Detta avslutar konfigureringen.

Konfigurera operationer från en digital mediakontrollenhet

Detta konfigurerar om denna produkt kan styras från en digital mediakontroller (DMC). När den är aktiverad kan uppspelningen av den här produkten styras från en DMC på samma nätverk som produkten.

Setup-meny

Network” > ”DMC Control

Inställningsvärde

Disable

Avaktiverar styrning från en DMC.

Enable

Aktiverar styrning från en DMC.

Konfigurera nätverk standby

Detta anger om produkten kan slås på från en nätverksenhet.

Setup-meny

Network” > ”Network Standby

Inställningsvärde

Off

Avaktiverar nätverk standby.

On

Aktiverar nätverk standby.

Detta förbrukar mer energi än när den är ”Off”.

Auto

Aktiverar nätverk standby.

Produkten övergår till energisparläge för att spara energi när i nätverk standby och ”Bluetooth Standby” är ”Off” och nätverket är bortkopplat under en viss tid.

OBS!
 • När ”Network Standby” är satt till ”Off”, är ”Bluetooth Standby”-inställning avaktiverad.
 • När produkten är i energisparläge kan den inte slås på från en nätverksapparat, även om den är ansluten via en nätverkskabel. Slå på den här produkten manuellt.

Ställ in nätverksnamnen för den här produkten

Du kan ändra nätverksnamn för den här produkten som visas på nätverket.

Setup-meny

Network” > ”Network Name

 1. Tryck på ENTER-knappen.
 1. Använd markörknapparna (e/r) för att flytta markörpositionen och markörknapparna (q/w) för att redigera namnet.
 • Tryck på MEMORY för att radera tecknet till vänster om markören. Tryck på PRESET för att sätt in ett nytt tecken ett tecken till vänster om markören.
 1. Tryck på ENTER-knappen.
 1. Tryck på SETUP-knappen.
 • Detta avslutar konfigureringen.

Uppdatera firmware

Firmware uppdateras för att lägga till funktionalitet till denna produkt och/eller fixa problem.

Den senaste firmware är tillgänglig via nätverket. För närmare information, se till Yamaha webbplats.

Setup-meny

Network” > ”Network Update

Alternativ

Perform Update

Uppdatera firmware via nätverket.

Den här posten visas bara när ny firmware är tillgänglig.

Firmware Version

Visar versionen på firmware.

System ID

Visar unikt System ID för denna produkt.

OBS!
 • När ett meddelande om uppdatering av den senaste firmware visas trycker du på ENTER-knappen för att uppdatera firmware.
 • Utför inte detta annat än när du uppdaterar firmware. Innan du utför en uppdatering ska du kontrollera den information som följer med firmware.

Konfigurera strömsammankoppling med MusicCast-kompatibla apparater och den här produkten

Med den här funktionen kan du ställa in om MusicCast-kompatibla apparater (slav) ska slås på tillsammans med den här produkten (master) när den slås på.

Setup-meny

Network” > ”MCLink Pow Intlck

Inställningsvärde

Off

Kopplar inte samman strömmen från den här produkten med strömmen från MusicCast-kompatibla apparater.

On

Kopplar samman strömmen från den här produkten med strömmen från MusicCast-kompatibla apparater.