Konfigurere et nettverk

Konfigurere metoden (kablet/trådløst) for tilkobling til et nettverk

Dette stiller inn metoden for tilkobling av produktet til et nettverket.

Setup-menyen

Network” > “Connection

Innstillingsverdi

Wired

Kobler til via en nettverkskabel.

Wireless (Wi-Fi)

Kobler til via Wi-Fi.

Kontrollere nettverksinformasjon

Viser nettverksinformasjonen for produktet.

Setup-menyen

Network” > “Network Info

New Firmware

Ny fastvare er tilgjengelig eller ikke

Status

Tilstand for nettverkskontakter

MusicCastNetwork

Tilstand for MusicCast Network-forberedelser

MAC Address

MAC-adresse for dette produktet (MAC-adressen er forskjellig avhengig av om tilkoblingen til nettverket er kablet eller trådløs)

SSID

Tilgangspunktet dette produkt er koblet til (vises bare for Wi-Fi-tilkoblinger)

IP Address

IP-adresse for dette produktet

Subnet Mask

Nettverksmaske

Default Gateway

IP-adresse for standard gateway

DNS Server (P)

IP-adresse for primær DNS-server

DNS Server (S)

IP-adresse for sekundær DNS-server

Automatisk konfigurasjon av nettverksinnstillinger (DHCP-funksjon)

Denne funksjonen konfigurerer automatisk nettverksinnstillingene (IP-adresse, nettmaske, standard gateway osv.) for produktet ved bruk av en DHCP-server.

Setup-menyen

Network” > “IP Address” > “DHCP

Innstillingsverdi

Off

DHCP-server brukes ikke.

Konfigurerer nettverksinnstillingene manuelt.

On

DHCP-server brukes.

Konfigurerer nettverksinnstillingene automatisk.

Manuell konfigurasjon av nettverksinnstillingene

Dette forklarer hvordan du manuelt konfigurerer nettverksinnstillingene (IP-adresse, nettmaske, standard gateway osv.) for dette produktet.

Setup-menyen

Network” > “IP Address

 1. Still inn “DHCP” til “Off”.
 1. Velg elementet du vil stille inn med piltastene (q/w).
 1. Bruk piltastene (e/r) for å flytte markørposisjonen og piltastene (q/w) for å stille inn nettverksinnstillingene.
 1. Trykk på ENTER-knappen.
 1. For å stille inn et annet element, gjenta trinn 2 til 4.
 1. Trykk på SETUP-knappen.
 • Da er konfigurasjonen ferdig.

Konfigurere betjening av en digital mediakontroller

Dette konfigurerer om dette produktet kan betjenes fra en digital mediakontroller (DMC). Når det er aktivert, kan avspilling av dette produktet betjenes fra en DMC på samme nettverk som produktet.

Setup-menyen

Network” > “DMC Control

Innstillingsverdi

Disable

Deaktiverer betjening fra en DMC.

Enable

Aktiverer betjening fra en DMC.

Konfigurere nettverksstandby

Dette stiller om strømmen på dette produktet kan slås PÅ fra en nettverksenhet.

Setup-menyen

Network” > “Network Standby

Innstillingsverdi

Off

Deaktiverer nettverksstandby.

On

Aktiverer nettverksstandby.

Dette forbruker mer energi enn når det er “Off”.

Auto

Aktiverer nettverksstandby.

Produktet går til hvilemodus for å spare energi når det er i nettverksstandby og “Bluetooth Standby” er “Off” og nettverket er frakoblet i en viss tid.

MERK
 • Hvis “Network Standby” er stilt inn til “Off”, deaktiveres “Bluetooth Standby”-innstillingen.
 • Mens produktet er i strømsparemodus kan det ikke slås PÅ fra en nettverksenhet, selv om det er tilkoblet via en nettverkskabel. Slå PÅ strømmen på produktet manuelt.

Stille inn nettverksnavnet for produktet

Du kan endre nettverksnavnet på produktet som vises på nettverket.

Setup-menyen

Network” > “Network Name

 1. Trykk på ENTER-knappen.
 1. Bruk piltastene (e/r) for å flytte markørposisjonen og piltastene (q/w) for å redigere navnet.
 • Trykk på MEMORY-knappen for å slette tegnet til venstre for markøren. Trykk på PRESET-knappen for å sette inn et nytt tegn før tegnet til venstre for markøren.
 1. Trykk på ENTER-knappen.
 1. Trykk på SETUP-knappen.
 • Da er konfigurasjonen ferdig.

Oppdatere fastvaren

Fastvaren oppdateres for å legge til funksjonalitet til produktet og/eller løse problemer.

Den nyeste fastvaren er tilgjengelig via nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Yamahas nettsted.

Setup-menyen

Network” > “Network Update

Alternativer

Perform Update

Oppdater fastvaren via nettverket.

Dette elementet vises bare hvis det finnes ny fastvare.

Firmware Version

Viser fastvareversjonen.

System ID

Viser den unike system-ID-en for dette produktet.

MERK
 • Når det vises et oppdateringsvarsel om den nyeste fastvaren, trykker du på ENTER-knappene for å oppdatere fastvaren.
 • Ikke gjør dette for noe annet enn å oppdatere fastvaren. Før du utfører en oppdatering, sjekk informasjonen som følger med fastvaren.

Konfigurere strømsynkronisering med MusicCast-kompatible enheter og dette produktet

Denne funksjonen lar deg konfigurere om MusicCast-kompatible enheter (underordnede) slås PÅ samtidig som når dette produktet (overordnede) slås PÅ.

Setup-menyen

Network” > “MCLink Pow Intlck

Innstillingsverdi

Off

Synkroniserer ikke strømmen for dette produktet med MusicCast-kompatible enheter.

On

Synkroniserer strømmen for dette produktet med MusicCast-kompatible enheter.