Konfigurere Bluetooth

Konfigurere bruk av Bluetooth

Dette stiller om Bluetooth-funksjonen skal brukes eller ikke.

Setup-menyen

Bluetooth” > “Bluetooth

Innstillingsverdi

Off

Deaktiverer Bluetooth-funksjoner.

On

Aktiverer Bluetooth-funksjoner.

Konfigurere Bluetooth-standby

Dette stiller om strømmen på dette produktet kan slås PÅ fra en Bluetooth-enhet. Hvis dette er stilt til “On”, slås dette produktet automatisk på når det opprettes en tilkobling med en Bluetooth-enhet.

Setup-menyen

Bluetooth” > “Bluetooth Standby

Innstillingsverdi

Off

Deaktiverer Bluetooth-standby-funksjonen.

On

Aktiverer Bluetooth-standby-funksjonen.

Dette forbruker mer energi enn når stilt inn til “Off”.

MERK
  • Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når “Network Standby” i “Setup”-menyen er satt til “Off”.