Konfigurere frontdisplayet

Stille inn lysstyrken på frontdisplayet

For å justere lysstyrken på frontdisplayet. Jo høyere verdi, desto lysere blir displayet.

Setup-menyen

Display” > “Brightness

Innstillingsverdi

-3 til 3

MERK
  • Lysstyrke på displayet er dempet (tilsvarende innstillingen “–3”) for å beskytte displayenheten hvis produktet ikke betjenes i løpet av et bestemt tidsrom. Displayet går tilbake til normal lysstyrke når fjernkontrollen eller frontpanelet betjenes.

Konfigurere frontdisplayet til å slå seg automatisk AV

Denne funksjonen stiller inn tiden til frontdisplayet slås automatisk AV.

Setup-menyen

Display” > “Display Sleep Time

Innstillingsverdi

Off

Slås ikke automatisk AV.

15 minutes

Slås automatisk AV når produktet ikke betjenes i løpet av 15 minutter.

30 minutes

Slås automatisk AV når produktet ikke betjenes i løpet av 30 minutter.

MERK
  • Displayet slår seg PÅ igjen når fjernkontrollen eller frontpanelet betjenes etter at det har slått seg AV.