Ändra frontpanelens display

Inställning av ljusstyrkan på frontpanelens display

för att justera ljusstyrkan på frontpanelens display. Ju högre värde ju starkare lyser displayen.

Setup-meny

Display” > ”Brightness

Inställningsvärde

-3 till 3

OBS!
  • Displayens ljusstyrka dämpas (motsvara inställning ”3”) för att skydda displayenheten när produkten inte används under en viss tid. Displayen återgår till sin normala ljusstyrka när fjärrkontrollen eller frontpanelen används.

Konfigurera den frontpanelens display så att den stängs av automatiskt

Denna funktion ställer in tiden tills frontpanelens display stängs av automatiskt.

Setup-meny

Display” > ”Display Sleep Time

Inställningsvärde

Off

Stängs inte av automatiskt.

15 minutes

Stängs av automatiskt när produkten inte har använts på 15 minuter.

30 minutes

Stängs av automatiskt när produkten inte har använts på 30 minuter.

OBS!
  • Efter att ha stängt av displayen kommer den att återigen slås på när fjärrkontrollen eller frontpanelen används.