Støttede filformater på dette produktet (nettverk)

Følgende filformater kan spilles av på dette produktet blant lydformatene som mottas over nettverket.

Fil

Samplingsfrekvens (kHz)

Antall kvantiseringsbits (bit)

Bithastighet (kbps)

Antall kanaler

Støtte for sømløs avspilling

WAV*

32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192/352,8/384

16/24/32

-

2

)

MP3

32/44,1/48

-

8 til 320

2

-

WMA

32/44,1/48

-

8 til 320

2

-

MPEG-4 AAC

32/44,1/48

-

8 til 320

2

-

FLAC

32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192/352,8/384

16/24

-

2

)

ALAC

32/44,1/48/88,2/96

16/24

-

2

)

AIFF

32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192/352,8/384

16/24/32

-

2

)

DSD

2,8 MHz (DSD64)/
5,6 MHz (DSD128)/
11,2 MHz (DSD256)

1

-

2

)

  • Kun lineært PCM-format. Filer i 32-bits float kan ikke spilles av.
  • Filformatene som kan spilles av varierer avhengig av serverprogramvaren som er installert på mediaserveren (PC/NAS). For mer detaljert informasjon, se i brukerveiledningen for serverprogramvaren.
  • Filer beskyttet med DRM (Digital Rights Management - digital rettighetsadministrasjon) kan ikke spilles av.