Oproepen van onder voorkeuzenummers geregistreerde content

Selecteer de content waar u naar wilt luisteren (nummers van een mediaserver of internetradio) die geregistreerd is onder de voorkeuzenummers en/of de toetsen 1/2/3.

Oproepen van een voorkeuzenummer

  1. Druk op de toets TUNER of de toets NET.
  1. Druk op de toets PRESET en selecteer dan de content waar u naar wilt luisteren met de cursortoetsen (q/w).
  1. Druk op de ENTER-toets.
  • De geselecteerde content begint te spelen.
OPMERKING
  • Als er helemaal geen voorkeuzenummers zijn geregistreerd, zal de melding “No Presets” worden getoond op het voordisplay.
  • U kunt MusicCast Controller gebruiken om een lijst met geregistreerde content te bekijken of om geregistreerde content te verwijderen (naam van het nummer of de radiozender).
  • De voorkeuzenummers van de “TUNER” kunnen alleen worden opgeroepen wanneer de signaalbron is ingesteld op “TUNER”. Sommige voorkeuzenummers, zoals “Server”, “Net Radio” en/of streamingdiensten, kunnen alleen worden opgeroepen als de signaalbron is ingesteld op “NET” (wat geselecteerd kan worden met NET).
  • Voorkeuzenummers kunnen alleen worden opgeroepen wanneer het toestel AAN staat.

Oproepen van een favoriet (de toetsen 1/2/3)

Als u op een cijfertoets drukt (1/2/3), zal de geselecteerde content beginnen te spelen.

OPMERKING
  • Wanneer het toestel Standby staat en er op een cijfertoets wordt gedrukt, zal het toestel AAN gaan en zal de weergave beginnen. Om op dit moment andere content weer te geven dan die van de “TUNER”, moet u van tevoren “Network Standby” op “Auto” of “On” instellen via “Network” in het menu Setup.
  • De content kan worden opgeroepen ongeacht de geselecteerde signaalbron.