Återkalla innehåll som är registrerats till ett förval

Välj det innehåll du vill lyssna på från det innehåll (låtar från en medieserver eller internetradio) som är registrerade till förval och/eller 1/2/3 -knappar.

Återkalla ett förval

  1. Tryck på TUNER-knappen eller NET-knappen.
  1. Tryck på PRESET-knappen och välj sedan det innehåll du vill lyssna på med markörknapparna (q/w).
  1. Tryck på ENTER-knappen.
  • Valt innehåll börjar spelas upp.
OBS!
  • Om inga förinställningar har registrerats visas ”No Presets” på frontpanelens display.
  • Du kan använda MusicCast Controller för att visa en lista över eller radera registrerat innehåll (låtnamn eller radiostationsnamn).
  • TUNER”-förval kan endast återkallas när ingången är på ”TUNER”. Vissa förinställningar, t.ex. ”Server”, ”Net Radio” och/eller strömningstjänster, kan endast återkallas om ingången är på ”NET” (vilket kan väljas med NET-knappen).
  • Förinställningar kan endast återkallas när strömmen är på.

Återkalla en favorit (1/2/3-knappar)

Om du trycker på en sifferknapp (antingen 1/2/3) börjar det valda innehållet spelas upp.

OBS!
  • När strömmen är satt i Standby och en sifferknapp trycks ned kommer strömmen för denna produkt att slås PÅ och uppspelning börjar. För att spela upp annat innehåll än ”TUNER” vid denna tid, sätt ”Network Standby” till ”Auto” eller ”On” i förväg, under ”Network” i menyn Setup.
  • Innehållet kan återkallas oavsett vald ingång.