Fjärrkontroll

Nedan följer namnen på fjärrkontrollens delar och förklaring av deras funktioner.

a

Fjärrkontrollsignalsändare

Sänder fjärrkontrollsignaler (infraröd).

b

SP A/B-knapp

För att växla mellan utgångshögtalarna. Varje gång du trycker på den växlar den i ordningen A, B, A+B, Off ().

c

SLEEP-knapp

Använda insomningstimern ().

d

zAMP-knapp

Växla strömmen för denna produkt mellan på och standby ().

e

Knappar för val av ingångskälla

Väljer ingångskälla att spela ().

OBS!

  • Genom att trycka på NET-knappen kan du växla mellan nätverkskällorna flera gånger.

f

DISPLAY-knapp

Växlar mellan olika typer av information ().

MEMORY-knapp

För registrering av radiostationer (förval) (). Det kan också användas för att registrera låtar på medieservrar eller internetradiostationer ().

PRESET-knapp

Används för att återkalla registrerade (förinställda) radiostationer () och registrerade låtar/internetradiostationer ().

g

1/2/3-knappar

För att registrera och återkalla dina favoritradiostationer eller nätverksinnehåll till separata förval ().

h

SETUP-knapp

Öppnar Setup-menyn ().

i

OPTION-knapp

Öppnar Option-menyn ().

j

Knappar för navigering i menyer

qwer (markörknappar), ENTER och RETURN

För att använda menyerna.

k

NOW PLAYING-knapp

Visar information om det nätverksinnehåll som spelas upp för tillfället.

l

VOLUME +/--knappar

Justerar volymen ().

m

MUTE-knapp

Stänger av ljudet. Om du trycker på den igen återgår volymen till den tidigare nivån.

n

■ (stopp), r/d (spela/pausa)

För att manövrera uppspelning, t.ex. en medieserver, internetradio eller Bluetooth.