Välj trådlös anslutningsmetod till nätverk

Välj anslutningsmetod som passar din nätverksmiljön.

  1. Tryck på SETUP-knappen.
  1. Välj ”Network” med markörknapparna (q/w) och tryck sedan på ENTER-knappen.
  1. Välj sedan ”Connection” och ”Wireless (Wi-Fi)” i den ordningen och tryck på ENTER-knappen.

Välj en av följande metoder för att konfigurera en trådlös anslutning.

OBS!
  • Nätverksinställningar kan också göras när du registrerar den här produkten i MusicCast-nätverket. Vi rekommenderar denna metod när du använder MusicCast.