Gör en trådlös anslutning med din iPhone (WAC)

Använd nätverksinställningarna för din iPhone (iOS-apparat) till den här produkten för att upprätta en trådlös anslutning.

Innan du påbörjar installationen ska du kontrollera att din iPhone är ansluten till den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt).

Setup-meny

Network” > ”Connection” > ”Wireless (Wi-Fi)

 1. Välj ”Share Wi-Fi (iOS)” med markörknapparna (q/w).
 1. Medan Wi-Fi-indikatorn blinkar går du in på skärmen Wi-Fi-inställningar på din iOS-apparat och ställer in den här produkten som AirPlay-högtalare.
 1. Välj det trådlösa nätverk (åtkomstpunkt) som delas med den här produkten.
 • När delningsoperationen är klar ansluter produkten automatiskt till det valda trådlösa nätverket (åtkomstpunkt).
 • Indikatorn för trådlöst LAN på frontpanelen kommer att lysa.
 • Detta avslutar den trådlösa anslutningen.
OBS!
 • Följande inställningar initialiseras.
 • Nätverksinställningar
 • Bluetooth inställningar
 • Innehåll som registrerats i förval (låtar från en mediaserver, internetradiostationer etc.)
 • Kontoinformation för de olika musiktjänsterna
 • Inställningar för repeterad/slumpvis uppspelning
 • Den här produkten kan inte anslutas till en trådlös LAN-router (accesspunkt) som använder WEP-krypteringsmetoden. I detta fall, försök med en annan anslutningsmetod.
 • Ett varningsmeddelande visas om en nätverkskabel är ansluten till den här produkten. Koppla ur nätverkskabeln innan du använder produkten.
 • Om ett AirPlay-lösenord har ställts in avbryter du det tillfälligt och ansluter med WAC.