Justering af lydstyrken

Tryk på VOLUME +/−-tasterne for at justere lydstyrken.

BEMÆRK
  • Du kan også dreje på VOLUME på frontpanelet for at justere den.
  • Tryk på MUTE-tasten slår lyden fra. Trykker du på den igen, vender lyden tilbage til dens forrige niveau.
  • Du kan justere lyden som ønsket med BASS, TREBLE, BALANCE og LOUDNESS på frontpanelet.