Justere volumet

Trykk på VOLUME +/−-knappene for å justere volumet.

MERK
  • Du kan også vri VOLUME på frontpanelet for å justere det.
  • Trykk på MUTE-knappen for å dempe lyden. Volumnivået gjenopprettes når du trykker på knappen igjen.
  • Du kan justere lyden slik du foretrekker med BASS, TREBLE, BALANCE og LOUDNESS på frontpanelet.