Fjernbetjening

Det følgende er navnene på delene af fjernbetjeningen og forklaringer af deres funktioner.

a

Signalsender til fjernbetjening

Sender fjernbetjeningssignalet (infrarødt).

b

SPEAKERS A- og B-taster

Til skift af udgangshøjttalerne. Skifter højttalere A eller B TIL/FRA, hver gang der trykkes på den ().

c

Taster til valg af indgangskilde

Vælger en indgangskilde til afspilning ().

BEMÆRK

  • Trykker du gentagne gange på NET-tasten, skiftes der mellem netværkskilderne.

d

DISPLAY tast

Skifter displayet mellem forskellige slags oplysninger ().

MEMORY tast

Til registrering af radiostationer (forudindstillinger) (). Den kan også anvendes til at registrere sange på medieservere eller internetradiostationer ().

PRESET -taster

Bruges til genkaldelse af registrerede (forudindstillede) radiostationer () og registrerede sange/internetradiostationer ().

e

1/2/3 -taster

Til registrering og genkaldelse af dine favoritradiostationer eller dit favoritnetværksindhold til særskilte forudindstillinger ().

f

HOME tast

Går helt til det allerøverste niveau, når der vælges musikfiler, mapper osv.

g

SETUP tast

Åbner Setup-menuen ().

h

NOW PLAYING tast

Viser oplysninger om det aktuelt afspillede netværksindhold.

i

z (Strøm)-tast

Skifter strømmen på dette produkt mellem tændt og standby ().

j

SLEEP tast

Indstiller dvaletimeren ().

k

Menubetjeningsknapper

qwer (piletaster), ENTER og RETURN

Til betjening af menuerne.

l

OPTION tast

Åbner Option-menuen ().

m

MUTE tast

Slår lyden fra. Trykker du på den igen, vender lyden tilbage til dens forrige niveau.

n

VOLUME +/- -taster

Justerer lydstyrken ().

o

Afspilningstaster

REPEAT-tast, r/d (Afspil/Pause)-tast, SHUFFLE-tast, f/h (Spring over/Tilbagespoling)-tast, ■ (Stop)-tast, j/g (Hurtigt fremad/Spring over)-tast

Til betjening af afspilning som fx af en medieserver, internetradio, eller Bluetooth.