Genkaldelse af indhold registreret til en forudindstilling

Vælg det indhold, som du ønsker at lytte til, fra indholdet (sange fra en medieserver eller internetradio) registreret til forudindstillinger og/eller 1/2/3-tasterne.

Genkaldelse af en forudindstilling

  1. Tryk på TUNER-tasten eller NET-tasten.
  1. Tryk på PRESET-tasten og vælg det indhold, som du vil lytte til.
  1. Tryk på ENTER-tasten.
  • Det valgte indhold begynder at afspille.
BEMÆRK
  • Hvis der ikke er blevet registreret nogen forudindstillinger, vises "No Presets" på frontdisplayet.
  • Du kan anvende MusicCast Controller til at få vist en liste eller slette registreret indhold (navn på sang eller navn på radiostation).
  • "TUNER"-forudindstillinger kan kun genkaldes, når indgangen er på "TUNER". Visse forudindstillinger som fx "Server", "Net Radio" og/eller streamingtjenester kan kun genkaldes, hvis indgangen er på "NET" (hvilket kan vælges vha. NET-tasten).
  • Forudindstillinger kan kun genkaldes, når strømmen er slået TIL.

Genkaldelse af en favorit (1/2/3-taster)

Hvis du trykker på en nummertast (enten 1/2/3), begynder det valgte indhold at afspille.

BEMÆRK
  • Når strømmen er i standby, og der trykkes på en nummertast, tændes der for strømmen på dette produkt, og afspilning begynder. For at afspille andet indhold end "TUNER" på dette tidspunkt skal du på forhånd indstille "Network Standby" til "Auto" eller "On" i "Network" i Setup-menuen.
  • Indholdet kan genkaldes uanset den valgte indgang.