Hente fram innhold lagret i en forhåndsinnstilling

Velg innholdet du ønsker å lytte til blant innhold (sanger på en mediaserver eller internettradio) som er lagret i forhåndsinnstillinger og/eller på 1/2/3-knappene.

Hente fram en forhåndsinnstilling

  1. Trykk på TUNER eller NET-knappen.
  1. Trykk på PRESET-knappen og velg det innholdet du ønsker å lytte til.
  1. Trykk på ENTER-knappen.
  • Det valgte innholdet spilles av.
MERK
  • Hvis ingen forhåndsinnstillinger er lagret, vises “No Presets” på frontdisplayet.
  • Du kan bruke MusicCast Controller for å vise en liste over eller slette lagret innhold (navn på sang eller radiostasjon).
  • TUNER”-forhåndsinnstillingene kan bare hentes fram når inngangen er på “TUNER”. Enkelte forhåndsinnstillinger, som for eksempel “Server”, “Net Radio” og/eller strømmetjenester, kan bare hentes fram hvis inngangen er på “NET” (som kan velges ved å trykke på NET-knappen).
  • Forhåndsinnstillingene kan bare hentes fram når strømmen er slått PÅ.

Hente fram en favoritt (1/2/3-knapper)

Hvis du trykker på en talltast (én av 1/2/3), spilles det valgte innholdet av.

MERK
  • Når strømmen er i Standby og en talltast trykkes, blir strømmen til dette produktet slått PÅ og avspilling starter. For å spille av annet innhold enn “TUNER” på dette tidspunktet, sett “Network Standby” til “Auto” eller “On” på forhånd i “Network” i Setup-menyen.
  • Innholdet kan hentes fram uansett hvilken inngang som er valgt.