Konfigurering af tiden for dvaletimeren

Når først den angivne tid er forløbet, går produktet på standby.

  1. Tryk gentagne gange på SLEEP-tasten for at indstille den ønskede tid for dvaletimeren.
  • Du kan vælge FRA, 120, 90, 60 eller 30 minutter.
BEMÆRK
  • Den næste gang du indstiller timeren, kaldes den tid, som blev indstillet sidst, frem først.