Fjernkontroll

Nedenfor finner du navn på delene på fjernkontrollen samt en forklaring av funksjonene deres.

a

Fjernkontrollens signalsender

Sender fjernkontrollsignalet (infrarødt).

b

SPEAKERS A og B-knapper

For å veksle høyttalerutganger. Skifter mellom høyttaler A eller B PÅ/AV ved hvert trykk på knappen ().

c

Valgknapper for inngangskilde

Velger inngangskilden du vil spille av ().

MERK

  • Trykk gjentatte ganger på NET-knappen for å veksle mellom nettverkskilder.

d

DISPLAY-knapp

Veksler visning mellom ulike typer informasjon ().

MEMORY-knapp

For lagring av radiostasjoner (forhåndsinnstillinger) (). Det kan også brukes til å lagre sanger på mediaservere eller internettradiostasjoner ().

PRESET-knapper

Brukes for å hente fram lagrede (forhåndsinnstilte) radiostasjoner () og lagrede sanger/internett-radiostasjoner ().

e

1/2/3-knapper

For å lagre eller hente fram favorittradiostasjoner eller nettverksinnhold på separate forhåndsinnstillinger ().

f

HOME-knapp

Går til det høyeste nivået ved valg av musikkfiler, mapper osv.

g

SETUP-knapp

Åpner Setup-menyen ().

h

NOW PLAYING-knapp

Viser informasjon om nettverksinnholdet som spilles av.

i

z (Strøm-)tast

Slår strømmen PÅ eller til standby ().

j

SLEEP-knapp

Stiller inn hvilemodustimeren ().

k

Menybetjeningsknapper

qwer (piltaster), ENTER og RETURN

For å betjene menyene.

l

OPTION-knapp

Åpner Option-menyen ().

m

MUTE-knapp

Demper lyden. Volumnivået gjenopprettes når du trykker på knappen igjen.

n

VOLUME +/--knapper

Justerer volumet ().

o

Avspillingsknapper

REPEAT-knapp, r/d (Spill av/Pause)-knapp, SHUFFLE-knapp, f/h (Hopp/Spol tilbake)-knapp, ■ (Stopp)-knapp, j/g (Raskt forover/Hopp)-knapp

For betjening av avspilling, for eksempel fra en mediaserver, internettradio eller Bluetooth.