Radiozenders handmatig registreren

U kunt een radiozender selecteren en dan handmatig registreren onder een voorkeuzenummer.

  1. Stem af op een radiozender.
  1. Druk op de MEMORY-toets.
  1. Druk op de PRESET-toets en selecteer het voorkeuzenummer dat u wilt registreren.
  1. Druk op de MEMORY-toets.
  • Hiermee is de registratie voltooid.
OPMERKING
  • Er kunnen maximaal 40 radiozenders worden geregistreerd.
  • Om een radiozender te registreren onder het volgende lege nummer na het vorige voorkeuzenummer, moet u de toets MEMORY 3 seconden ongeveer ingedrukt houden terwijl er is afgestemd op de gewenste radiozender.
  • Om terug te gaan naar het vorige scherm zonder iets te registreren, moet u op RETURN drukken.
  • Na 30 seconden inactiviteit zal het display automatisch terugkeren naar het vorige scherm.