Manuell registrering av radiostasjoner

Du kan velge en radiostasjon og lagre den manuelt til et forhåndsinnstillingsnummer.

  1. Velge en radiostasjon.
  1. Trykk på MEMORY-knappen.
  1. Trykk på PRESET-knappen for å velge forhåndstinnstillingsnummeret for registrering.
  1. Trykk på MEMORY-knappen.
  • Dette fullfører registreringen.
MERK
  • Maksimalt 40 radiostasjoner kan lagres.
  • Hvis du vil lagre en radiostasjon til det neste tomme nummeret fra det tidligere forhåndsinnstillingsnummeret, trykker du på MEMORY-knappen i ca. tre sekunder mens du er på den ønskede radiostasjonen.
  • Hvis du vil gå tilbake til det opprinnelige skjermbildet uten å lagre, trykker du på RETURN-knappen.
  • Skjermen går automatisk tilbake til det forrige skjermbildet etter 30 sekunder med inaktivitet.