Manuel registrering af radiostationer

Du kan vælge en radiostation og registrere den til et forudindstillet nummer.

  1. Vælg en radiostation.
  1. Tryk på MEMORY-tasten.
  1. Tryk på PRESET-tasten og vælg det forudindstillingsnummer, som skal registreres.
  1. Tryk på MEMORY-tasten.
  • Dette afsluttes registreringen.
BEMÆRK
  • Der kan maksimalt registreres 40 radiostationer.
  • For at registrere en radiostation til det næste tomme nummer fra det tidligere forudindstillingsnummer skal du trykke på MEMORY-tasten i ca. 3 sekunder, mens du er på den ønskede radiostation.
  • For at gå tilbage til den oprindelige skærm uden registrering skal du trykke på RETURN-tasten.
  • Efter 30 sekunders inaktivitet vender visningen automatisk tilbage til den forrige skærm.