Försiktighetsåtgärder

Före montering av soundbaren på en vägg se till att läsa följande säkerhetsföreskrifter för säker installering. Se till att följa säkerhetsföreskrifterna.

Försiktighetsåtgärder för montering av soundbaren på en vägg

FÖRSIKTIGHET
  • För korrekt installering av soundbaren på en vägg se till att arbetet utförs av återförsäljaren från vilken du köpte produkten eller av en kvalificerad entreprenör. Viss kunskap och erfarenhet krävs för säker montering.
  • Se till att följa säkerhetsföreskrifterna vid montering av soundbaren på en vägg. Soundbaren kan falla ner och resultera i en personskada.
  • Fäst den inte på en vägg konstruerad av svaga materiel så som gipsväggar eller gipsplattor.
  • Använd skruvar av storlekar angivna i detta dokument och som kan hålla vikten för installeringen. Använd inte spikar, dubbelsidig tejp, skruvar andra än av angiven storlek eller skruvar som är utslitna eller skadade.
  • Fäst kablarna på plats så att inget råkar fastna på dem.
  • Kontrollera att soundbaren är ordentligt fixerad på plats omedelbart efter installeringen. Yamaha kommer inte att åta sig något ansvar för eventuella orsaker orsakade på grund av olämpliga monteringar.

Försiktighetsåtgärder efter installering

FÖRSIKTIGHET
  • Luta dig inte mot den väggmonterade soundbaren eller använd inte för mycket kraft på dess ovansida. Det kan orsaka att soundbaren faller ner.