Montera soundbaren på en vägg

 • Före montering av soundbaren på en vägg se till att läsa följande säkerhetsföreskrifter.

Använd skruvhålen för hängning på soundbaren för att montera soundbaren på en vägg.

OBS!
 • För att ta fram soundbarens bästa prestanda, montera soundbaren 3 cm eller mer från TV:n.
 1. Fäst monteringsmallen (medföljer) tillfälligt på en vägg.
 1. Markera platserna för skruvarna på väggen med en blyertspenna.
 1. Ta bort monteringsmallen från väggen.
 1. Installera distanserna A (medföljande) och skruvarna på platserna markerad på väggen.
 • Se till att använda skruvar av följande storlek.
 1. Ta bort skyddspapperet från distanserna B (medföljande) och fäst den klibbiga sidan för varje distans på baksidan av soundbaren.
 1. Anslut kablarna till soundbaren.
 • För anslutningsproceduren, se Snabbuppstartsguide eller Användarguide för din produkt.
 1. Häng upp soundbaren på skruvarna.

När installationen och alla anslutningar är klara och strömmen är avstängd håller du ner BASS EXT på soundbarens fjärrkontroll i minst fem sekunder för att optimera inställningen av frekvensegenskaperna för väggmontering. Indikatorerna visar inställningsstatus enligt följande och soundbaren slås på.

Inställningen är slutförd.

OBS!
 • När du ändrar installationen av soundbaren från väggmonterad till stående, ändra även inställningen för frekvensegenskaperna. För ytterligare information, se Användarguide för varje produkt.