Tilslutning af højttaler

Tilslut et højttalerkabel mellem den negative (–) terminal på enheden og den negative (–) terminal på højttaleren og mellem den positive (+) terminal på enheden og den positive (+) enhed på højttaleren.

OBS!

Ved tilslutning af højttalerkabler, bemærk følgende:

 • Klargør højttalerkablerne på et sted væk fra enheden for at undgå at ledninger ved et uheld falder ned i enhedens indre, der kan resultere i en kortslutning eller fejl på enheden.
 • Forkert tilslutning af højtalerkabler kan forårsage kortslutning og kan også beskadige enheden eller højtalerne.
 • Sno højttalerkablets nøgne tråde ordentligt sammen.
 • Lad ikke højttalerkablets blottede ledninger berøre hinanden.
 • Lad ikke højttalerkablets blottede ledninger komme i kontakt med enhedens metaldele (bagpanel og skruer).

BEMÆRK
 • Fjern enhedens strømkabel fra stikkontakten inden tilslutning af højttalerne.
 • Sørg for at tilslutte den venstre og højre fronthøjttaler.
 • (Kun USA og Canada modeller)
  Under standardindstillingerne er enheden konfigureret til 8 ohm højttalere. Ved tilslutning af 6-ohm-højttalere, indstil enhedens højttalerimpedans til ”6 Ω MIN”. For detaljer, se følgende:
 1. Fjern ca. 10 mm isolering fra hver ende af højttalerkablet, og vrid de blottede ledninger på kablet tæt omkring hinanden.
 1. Skru højttalerstikkets skrue løs.
 1. Indsæt kablets afisolerede tråde i stikket (øverst til højre eller nederst til venstre).
 1. Stram skruen igen.
 • Dette afslutter forbindelsen.
BEMÆRK
 • Hvis "Check SP Wires" vises på frontdisplayet, når enheden er tændt, skal du slukke for enheden, og derefter kontrollere højttalerkablerne for kortslutning.
 • (Kun modeller i USA, Canada, Kina, Taiwan, Brasilien og generelle modeller)
  Når man bruger et bananstik, stram højttalerterminalen og indsæt et bananstik i enden af terminalen.