Kaiuttimen yhdistäminen

Yhdistä kaiutinkaapeli laitteen miinusliittimen (–) ja kaiuttimen miinusliittimen (–) välille ja laitteen plusliittimen (+) ja kaiuttimen plusliittimen (+) välille.

HUOMAUTUS

Kun yhdistät kaiutinkaapeleita, ota huomioon seuraava:

 • Älä valmistele kaiutinkaapeleita tämän laitteen lähellä, koska niistä irtoavat osat voivat laitteen sisään pudotessaan aiheuttaa oikosulun tai toimintahäiriön tähän laitteeseen.
 • Kaiutinkaapelien virheellinen kytkentä voi aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa laitetta tai kaiuttimia.
 • Kierrä kaiutinkaapelien paljaat langat tiukasti yhteen.
 • Älä anna kaiutinkaapeleiden paljaiden päiden koskettaa toisiaan.
 • Älä anna kaiutinkaapelin paljaiden päiden koskettaa laitteen metalliosia (takalevyä ja ruuveja).

HUOM!
 • Irrota laitteen virtajohto seinäpistorasiasta, ennen kuin yhdistät kaiuttimet.
 • Kytke sekä vasen että oikea etukaiutin.
 • (vain mallit USA ja Canada)
  Perusasetusten käytön aikana laite pystyy käyttämään 8-ohmisia kaiuttimia. Jos käytössäsi on 6 ohmin kaiuttimet, aseta tämän laitteen kaiutinimpedanssiksi ”6 Ω MIN”. Katso seuraavasta lisätietoja:
 1. Poista noin 10 mm eristettä jokaisen kaiutinkaapelin päästä ja kierrä paljaat johtimien päät tiukasti yhteen.
 1. Kierrä kaiutinliitin auki.
 1. Työnnä paljas johdin liittimen sivussa (yläoikealla tai alavasemmalla) olevaan aukkoon.
 1. Kierrä liitin kiinni.
 • Yhdistäminen on valmis.
HUOM!
 • Jos laitteen etunäytössä näkyy ”Check SP Wires”, kun laite on kytkettynä toimintatilaan, sammuta laite ja tarkasta kaiutinkaapelit oikosulun varalta.
 • (Vain U.S.A.:n, Kanadan, Kiinan, Taiwanin, Brasilian, Keski- ja Etelä-Amerikan ja yleiset mallit)
  Kun käytät banaaniliitintä, kiristä kaiuttimen liitin ja työnnä banaaniliitin liittimen päähän.