Afspilning af digitalt komprimerede formater med beriget lyd (Compressed Music Enhancer)

Tryk på ENHANCER for at aktivere komprimeret musikforstærker og tilføj dybde og bredde til lyden, så du kan nyde en dynamisk lyd tæt på den oprindelige lyd, før den blev komprimeret. Denne funktion kan bruges sammen med en hvilken som helst anden lydtilstand.

Hver gang du trykker på tasten, bliver den komprimerede musikforstærker aktiveret eller deaktiveret.

BEMÆRK
  • Compressed Music Enhancer fungerer ikke på følgende lydkilder.
  • Signaler, hvor samplingsfrekvensen er over 48 kHz
  • DSD audio
  • Du kan også bruge “Enhancer” i menuen “Option” for at aktivere/deaktivere den komprimerede musikforstærker. For detaljer, se følgende: