Indstilling af Compressed Music Enhancer

Aktiverer/deaktiverer Compressed Music Enhancer.

Funktionsmenu

DSP/Surround” > “Enhancer

Indstillinger

Off

Deaktiverer Compressed Music Enhancer.

On

Aktiverer Compressed Music Enhancer.

BEMÆRK
  • Denne indstilling vælges separat for hver enkelt inputkilde.
  • Du kan også bruge ENHANCER på fjernbetjeningen til at aktivere/deaktivere Compressed Music Enhancer.
  • For detaljer om Compressed Music Enhancer, se følgende: